Cổng chào Khu đô thị Phú Mỹ

Thông tin công trình:

  • Dự án : Cổng chào Khu đô thị Phú Mỹ
  • Địa điểm: Phường Nghĩa Chánh – Tp. Quảng Ngãi
0905 348 284