Kiến trúc HTC

PHONE

0905348284

90 Nguyễn Công Phương - Tp. Quảng Ngãi

Nhà phố NTT House

Nhà phố NTT House

Địa điểm: Đường số 10 khu Ngọc Bảo Viên – Tp. Quảng Ngãi

Quy mô: 1 trệt + 1 lầu + mái ngói

Diện tích đất: 8x12= 96 m2

 Diện tích sử dụng :168 m2

Năm hoàn thành: 2019

 

Copyright © HTC 2020