Kiến trúc HTC

PHONE

0905348284

90 Nguyễn Công Phương - Tp. Quảng Ngãi

Nhà phố mái Nhật - CHI House

Nhà phố mái Nhật – CHI House

Địa điểm: phường Quảng Phú – Tp. Quảng Ngãi

Quy mô: 1 trệt + mái Nhật.

Diện tích đất:390 m2 – Diện tích sử dụng : 9x20= 180 m2

Năm hoàn thành: 2019

Copyright © HTC 2020