Kiến trúc HTC

PHONE

0905348284

90 Nguyễn Công Phương - Tp. Quảng Ngãi

Nhà phố H House

Nhà phố H House.

Địa điểm: phường Nguyễn Nghiêm – Tp. Quảng Ngãi

Quy mô: 1 trệt + 1 lầu

Diện tích đất: 6x12m

Diện tích sử dụng : 120 m2

Năm hoàn thành: 

 

Copyright © HTC 2021